REJESTRACJA
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Wypełniając obowiązek informacyjny dot. RODO informujemy, że:
1. administratorem danych jest Sagra Technology Sp. z o.o. z siedziba: ul. Cyfrowa 4, 71-415 Szczecin, tel. 91 48 58 150 e-mail iodo@sagra.pl
2. dane osobowe zbierane sa dla celów przetwarzania w bazach danych, oraz w celu przekazania danych producentom i sprzedawcom wyrobów i produktów leczniczych, suplementów diety, srodków spozywczych i specjalnego przeznaczenia, producentów srodków medycznych i kosmetycznych a podstawe prawna przetwarzana stanowi zgoda, udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
3. dane osobowe beda przechowywane i przetwarzane przez 10 lat,
4. masz prawo zadania od administratora dostepu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze o prawie do przenoszenia danych,
5. masz prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie co nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem,
6. masz prawo do wniesienia skargi w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych nie jest wymagane ustawa, umowa ani warunkiem zawarcia umowy oraz ze nie jestem zobowiazany/a do ich podania.
Anuluj
Dalej
KROK 1:DANE UŻYTKOWNIKA
BRANŻA:
-- wybierz --
WYKSZTAŁCENIE:
-- wybierz --
STANOWISKO:
-- wybierz --
STANOWISKO:
-- wybierz --
STANOWISKO:
-- wybierz --
Anuluj
Wstecz
Dalej
Wstecz